AVVISO: Questo sito a breve non sarà più raggiungibile, Filo Diretto News con le sue notizie ed i suoi servizi sono disponibili al nuovo indirizzo web: www.filodirettonews.it
Oggi è 
 
 
   
Prima Pagina > Cultura e Società > Poesie > A “Cicitto” Mantineo, ‘u babberi dù’ Buccetta

 domenica 17 agosto 2014

POESIA

A “Cicitto” Mantineo, ‘u babberi dù’ Buccetta

di Lillo Centorrino


alt

Cicittu Mantineu: chi sotta di cristianu!
Nun sulu è nu’ babberi ma è puru cavaleri!
N’ta lu Buccetta tuttu
nun c’è testa o facciazza
unni non misi manu.

Cuntenti li clienti
di tuttu lu quarteri,
du Scoppu, Cristu Re,
Pumpei e cchiù luntanu!

La cuntintizza è data
di la so cumpagnia,
cristianu seriu, rittu,
ma omu d’allegria!

Si sa, n’tà lu babberi, si parra i tanti cosi,
di calciu, di pulitica, di fimmini… jarrusi!
Di tuttu si n’tinnia Cicittu, cù sapienza,
e sempri dimostrava tantissima pacenza!

Ora Tu mi dumanni:
“ma cu tu fici fari?...
…cu si, accussì figghiolu, p’aviri cu’ Cicittu tutta ‘sta confidenza?”

Io chistu ti rispunnu:
“nascia cu ‘na sfuttuna:…
…mai canuscia me’ nonnu!”

E allura chistu ceccu
n’ta tutti i genti anziani
(cchiù ranni di me patri…)
chi mi strinciunu ‘i mani:
su’ mani travagghiati,
lividi e rappati,
ma su… mani puliti!

Perciò ‘sta cunfidenza,
nun è mala crianza
ma è riconoscenza
dettata da’ cuscenza .

Minchia com’era bellu
quannu di pomeriggiu
annava unni ‘u babberi,
e quannu cu me figghiu
spuntava me mugghieri:
“mi raccomando il taglio,
non glie li faccia corti
non glie li lasci lunghi”

“tranquilla stia signora
qui me la vedo io,
ritorni fra mezz’ora!”

Così caru “Cicitto”
Ti vogghiu ringraziari,
a Tia e a Giacuminu,
to’ fidu cammareri!

E mentri chi ci sugnu
cent’anni di saluti,
ppì tia e ppì to’ mugghieri!!!!


 


Altre Notizie su

Cultura e Società > Poesie


 
Sostenitori
 
 
© 2011/21 - Filo Diretto News | Reg. Tribunale di Messina n° 4 del 25/02/2011 | Dir. Resp. Domenico Interdonato | Condirettore Armando Russo
Redazione - Via S. Barbara 12, 98123 Messina - P.Iva 02939580839