Oggi è 
 
 
   
Prima Pagina > Cultura e Società > Poesie > Un toccu di campani

 domenica 3 novembre 2013

POESIA

Un toccu di campani

di Lillo Centorrino


alt
Un toccu di campani
si scuta di la chiesa,
un toccu di duluri
n’ta sta iurnata vintusa!

Patri, maritu, ziu....
certu un parenti,
si leva, si nni và
di tutta la sò genti!

Sap’iddu unn’è chi arriva
n’chianannu p’ì scaluni
chi portunu ddà supra,
aunni sta ‘u Patruni...

Magari è ancora ccà
ammenzu a nui,
ni vadda e ni cuntempla
n’ta tuttu ‘stu via vai.

Abbracci, lacrimi e duluri,
si, iddu si n’annau...
ni resta lu so’ amuri
chi mai ni lesinau!

Quannu ‘u Signuri chiama
nun si pò rinunciari:
pripara li valigi, n’u bellu vistiteddu, sistemiti la chioma.


 


Altre Notizie su

Cultura e Società > Poesie


 
Partner
 
 
© 2011/19 - Filo Diretto News | Reg. Tribunale di Messina n° 4 del 25/02/2011 | Dir. Resp. Domenico Interdonato | Condirettore Armando Russo
Redazione - Via S. Barbara 12, 98123 Messina - P.Iva 02939580839