Oggi è 
 
 
   

 mercoledì 6 agosto 2014

POESIA

‘U cauddu!

di Lillo Centorrino


alt


Cauddu lu suli
già a principiu ‘i jurnata,
cauddu comu lu sangu
di ‘na fimmina nnammurata.

Cauddu chi fa mali,
abbrucia, struppia,
megghiu chi mi riparu, all’umbra,
vicinu a ‘na frischia.

Sutta a ‘sta canicula,
fracidu ‘i sudura,
ceccu ‘na patti umbriata,
chi m’allevia la calura:
un pedi d’abbiru,
‘na pammara, ‘nu buttiscu,
magari ‘na vina d’acqua,
pi mettiri ‘i pedi o’ friscu!

E mentri ci raggiunu,
allenta la me’ manu:
mi pari chi nun reggiu,
è mugghiu chi mi poggiu!

Cussì vulissi annari
pi l’ultimu me’ viaggiu:
cu’ suli a picu di menzionnu
e io chi Vi salutu…

“sapiti… nun ritonnu!”.


 


Altre Notizie su

Cultura e Società > Poesie


 
Partner
 
 
© 2011/19 - Filo Diretto News | Reg. Tribunale di Messina n° 4 del 25/02/2011 | Dir. Resp. Domenico Interdonato | Condirettore Armando Russo
Redazione - Via S. Barbara 12, 98123 Messina - P.Iva 02939580839